Tháp pháo của một thiết giáp hạm nặng bao nhiêu?

Ngày:14/08/2021  
Xác định 'tháp pháo' của thiết giáp hạm…. Bạn đang nói về một toà nhà súng cối với nòng đại bác ở trên cùng - hay toàn bộ cụm xoay bên trong trụ barbette bọc thép, kéo dài xuống các phòng xử lý đạn dược và thuốc phóng nó gồm từ bốn đến năm boong trên tàu? Đây thực sự là những gì mà toàn bộ cụm tháp pháo bao gồm trong ảnh sau. 

Do đó, câu trả lời cho câu hỏi của bạn trải dài ở bất kỳ đâu, từ vài trăm tấn trên những chiếc tiền-dreadnought và dreadnought đầu tiên, đến khoảng 1.500 tấn đối với hầu hết các thiết giáp hạm Thế chiến 2, lên đến khoảng 2.500 tấn cho mỗi tháp pháo ba nòng 18 inch trên thiết giáp hạm khổng lồ lớp 'Yamato' của Nhật Bản. 

Một mô hình trong số này cho ta một số ý tưởng về việc toàn bộ tháp pháo thực sự phức tạp (và nặng nề như thế nào) (lưu ý hãy so sánh kích thước của nó với một xe tank Tiger nặng 55 tấn 'quái vật pháo hạm' có cùng tỷ lệ 1/72) nó to lớn gấp 72 lần chiếc xe Tank Tiger.