Tên lửa tầm nhiệt "Không-đối- Không" nào tốt nhất hiện đang được sử dụng?

Ngày:20/08/2021  

Các Tên lửa tầm nhiệt tốt nhất có thể là AIM-9X, R-74M, IRIS-T 

Tất cả các tên lửa này đều có điểm chung là chúng có khả năng hoạt động cao, khả năng cơ động cao và sử dụng Hồng ngoại hình ảnh (IIR), thay vì các phần tử tìm kiếm nhiệt truyền thống cũ hơn, giúp chúng có khả năng chống pháo sáng (đánh lạc hướng tên lửa) cao, cũng như có tầm bắn trung bình Hơn 20 km.
Ảnh: Tên lửa tầm nhiệt AIM-9X.

Tất cả các tên lửa này về mặt nào đó đều là hậu duệ của R-73 Archer mà NATO mua lại từ Đông Đức sau chiến tranh lạnh, gây ra sự hoảng loạn trong phát triển tên lửa IR vì nó vượt trội hơn bất kỳ tên lửa nào khác vào thời điểm đó, dẫn đến các chương trình tên lửa tầm ngắn đang được phát triển. R-74M là hậu duệ trực tiếp của Nga, trong khi AIM-9X tất nhiên là hậu duệ của AIM-9L/M, nhưng với hầu hết các tính năng của R-73 + IIR. IRIS-T là một dự án của châu Âu, được triển khai khi Đức từ bỏ dự án ASRAAM vì nó được coi là không đủ tham vọng để chống lại R-73. PL-10 là phiên bản Trung Quốc theo truyền thống thiết kế của Nga, mặc dù tôi không biết liệu việc chuyển giao công nghệ có tham gia vào quá trình phát triển PL-10 hay không.

www.Uviet.net