Tại sao Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cố gắng loại bỏ các xe Tank của họ?

Ngày:05/08/2021  
Họ không cố gắng loại bỏ xe tăng, mà họ đã có. Phần lớn là do sự chuyển hướng của Thủy quân lục chiến sang các đảo nhỏ và xây dựng một Quân đoàn cơ động, trọng lượng nhẹ hơn được thiết kế để chống lại Trung Quốc ở Thái Bình Dương. 

Trung Quốc được coi là kẻ thù lớn trong tương lai của Quân đoàn, và hướng đi mà nước này đang thực hiện phần lớn được định hình bởi xung đột tiềm tàng trong tương lai trong khu vực.

Các xe Tank nặng nề, tốn kém và không có lợi cho các hoạt động trên các đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Thủy quân lục chiến đã có một ngân quỹ khủng khiếp. Họ sẽ không trả tiền cho bất cứ thứ gì họ không cần. Hãy nhớ rằng, Thủy quân lục chiến không được coi là một lực lượng chiếm đóng, nó được coi là một lực lượng sẵn sàng. Lực lượng hạng nặng. Họ có thể lo phần đó.

Thái Bình Dương đã trở thành trọng điểm của Quân đoàn. Đơn vị của tôi đã rất tích cực triển khai đến đảo Guam và các đảo, cũng như làm việc với Australia.

Nhìn chung, Thủy quân lục chiến đang quay trở lại cội nguồn hải quân của mình, một tương lai mà các xe tank không có nhiều chỗ đứng.

www.Uviet.net