Tại sao tàu Starship của SpaceX yêu cầu 16 lần tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo cho một sứ mệnh lên mặt trăng?

Ngày:17/08/2021  
Có phải vì khối lượng của các tàu vũ trụ được gửi đến mặt trăng là lớn hơn so với các sứ mệnh Apollo?

Nó giống 10 hơn 16 lần tiếp nhiên liệu (theo Elon Musk), 
Ngoài nguyên nhân có một phần là do Tàu SpaceX Lunar Starship chở hàng nặng hơn nhiều so với tàu đổ bộ mặt trăng Apollo.

Mà còn vì:

Kiến trúc tàu Starship được tối ưu hóa để nâng tải trọng hơn 100 tấn lên quỹ đạo thấp trái đất và thuộc địa của sao Hỏa, thay vì hạ cánh lên mặt trăng. Điều chỉnh Starship rẻ hơn là thiết kế một tàu đổ bộ nhỏ hơn cho các yêu cầu về hàng hóa và phi hành đoàn của NASA.

Starship phục hồi và tái sử dụng lại tất cả phần cứng đắt tiền của nó.
Thuốc phóng rẻ so với phần cứng của tên lửa và tàu vũ trụ.
Và đừng quên, đây (bên trái bên dưới) là giá thầu rẻ nhất cho dự án trở lại mặt trăng của tàu Artemis HLS cho đến nay.

www.Uviet.net