Tại sao những con đường La Mã cổ đại vẫn còn hoang sơ mà vẫn có thể sử dụng được?

Ngày:29/08/2021  
Chúng có khả năng chống chịu cực cao vì người La Mã đặt nhiều lớp đá xi măng rất tốt giữa chúng, do đó, những con đường tạo ra có độ bền cao và bằng phẳng nhất có thể.

Bước đầu đào mương sâu vài chục cm; sau đó họ bắt đầu xây những bức tường chắn nhỏ ở mỗi bên của tuyến đường đã được thiết lập. Phần dưới của đường thường được làm bằng đất và vữa đầm chặt hoặc cát trộn với sỏi. Lớp tiếp theo bao gồm đá vỡ hoặc sỏi được trộn bằng vữa. Lớp cuối cùng, lớp bề mặt, được xây dựng bằng đá lớn, quặng sắt hoặc dung nham núi lửa cứng.

Sau khi rải tất cả các lớp, hầu hết các tuyến đường đều được trang bị rãnh để đảm bảo thoát nước dễ dàng. Các con đập đã được đặt ở một số nơi mưa để ngăn lũ lụt.

www.Uviet.net