Tại sao NASA không bắt đầu sử dụng các tên lửa tái sử dụng như SpaceX và Blue Origin thay vì chế tạo SLS khổng lồ?

Ngày:16/08/2021  
NASA đôi khi sử dụng tên lửa tái sử dụng SpaceX, nhưng cho đến gần đây, đôi khi họ vẫn khăng khăng yêu cầu SpaceX sử dụng tên lửa mới cho một sứ mệnh của NASA. (và thường xuyên họ sử dụng các tên lửa có thể sử dụng được của ULA)

Tôi nghĩ rằng bạn đang thực sự hỏi A) tại sao NASA vẫn để Boeing chế tạo SLS có thể sử dụng cho họ, và B) tại sao NASA lại sử dụng bất kỳ tên lửa có thểgây lãng phí nào nữa.

A) Vâng, Quốc hội đã chỉ đạo NASA xây dựng SLS có thể sử dụng được.

B) Ba lý do: NASA bảo thủ và đã quen với các tên lửa ULA là

  1. Một số vụ phóng tên lửa ULA đã được ký hợp đồng từ nhiều năm trước trước khi SpaceX chứng minh nó có thể hoạt động được.
  2. Một số nhiệm vụ có các yêu cầu cụ thể mà SpaceX chưa được chứng nhận. (ví dụ: phóng vật liệu hạt nhân)
Và hãng Blue Origin? Ồ, NASA đã thực hiện một số thử nghiệm về vụ phóng từ quỹ đạo phụ Blue Origin lên New Shepard. Vụ phóng quỹ đạo New Glenn vẫn còn nhiều năm nữa mới đi vào hoạt động.
Ảnh Tích hợp modun Crew Dragon tại xưởng của SpaceX.

Một số dữ liệu về việc sử dụng và dự kiến ​​sử dụng tên lửa SpaceX của NASA:

  • 2019: 4 tên lửa tái sử dụng lên trạm ISS
  • 2020: 4 tên lửa tái sử dụng đến trạm ISS và một khác = 5
  • 2021: 4 tên lửa tái sử dụng đến trạm ISS, + IXPE, DART = 6
  • 2022: 4 tên lửa tái sử dụng đến trạm ISS, 2 (hàng hóa) đến mặt trăng, + Psyche, SWOT, Tempo = 9
  • 2023: 4 tên lửa tái sử dụng đến trạm ISS, 2 hàng lên mặt trăng, + PACE = 7
  • 2024: 4 tên lửa tái sử dụng tới trạm ISS và 4 cái khác (bao gồm Europa Clipper) = 8
www.Uviet.net