Tại sao năm 2021 là một thời điểm khủng khiếp đối với loài lợn biển Florida?

Ngày:15/08/2021  
Một đầu bếp nổi tiếng tên là Marvin “Người đàn ông đầm lầy” Jarvis đã thực hiện một màn trình diễn giả về cách săn, giết, đồ tể và chuẩn bị lợn biển cho bữa tối gia đình và mọi người rất coi trọng anh ta.
Lợn biển

Tất nhiên như bạn có thể thấy từ bức ảnh, anh ấy thực sự đã dốc hết sức với chủ nghĩa hiện thực. Một số người nghĩ rằng anh ta thực sự đã sử dụng một con lợn biển thật để ghi hình.

Đã có hơn bảy mươi lần ăn thịt lợn biển kể từ khi chương trình đồ tể đó được phát sóng. Các quan chức trên toàn quận Dade và Broward đã thực hiện các thông báo dịch vụ công cộng suốt ngày đêm để cố gắng ngăn chặn cuộc tàn sát nhưng người đàn ông Florida Man không quan tâm các thông báo dịch vụ công cộng.

www.Uviet.net