Những khẩu súng cối có trọng lượng nhẹ nhưng mang đạn pháo hạng nặng

Ngày:20/08/2021  

Đây là 2S4 Tyulpan (Tulip)

2S4 Tyulpan là một hệ thống cối tự hành của Liên Xô. Tên định danh của GRAU là "2S4". Lục quân Liên Xô trang bị cối tự hành 2S4 vào năm 1975 và do đó NATO gọi loại cối này là M-1975, trong khi tên định danh chính thức là SM-240.

Đó là một khẩu súng cối 240mm. Bản thân hệ thống nặng không dưới 30 tấn. Đạn mà nó bắn ra từ 130 đến 228 kg (500 lbs). Không cần phải nói rằng các viên đạn nặng đến mức chúng cần được tải bằng bộ nạp tự động trên xe hoặc bằng cần cẩu. Với loại đạn tiêu chuẩn nó có tầm bắn 9km, với loại đạn mở rộng nó có tầm bắn lên đến 20km. Trong chiến tranh lạnh, nó thậm chí có thể bắn đạn cối hạt nhân ở tầm này.

Đạn cối mở rộng có kích thước và trọng lượng tương đương bom Mk82 của Mỹ. Tóm lại, súng cối có thể khá nặng.


www.Uviet.net