Nếu lửa cháy cần Oxy, mặt trời lấy Oxy từ đâu để cháy liên tục khi trong không gian không có Oxy ?

Ngày:08/08/2021  
Mặt trời không CHÁY BỞI Oxy vì thực tế đơn giản là nó không sử dụng Oxy để đốt cháy.
Sự đốt cháy của mặt trời không phải là sự đốt cháy hóa học. Đó là phản ứng tổng hợp hạt nhân.
Quá trình đốt cháy này giải phóng năng lượng mà chúng ta trải nghiệm như nhiệt và ánh sáng do ngọn lửa tỏa ra. 
mặt trời lấy Oxy từ đâu để cháy liên tục

Phản ứng tổng hợp hạt nhân, biến các hạt nhân hydro siêu nhỏ (nguyên tố nhẹ nhất) biến thành các nguyên tử heli (nguyên tố nhẹ thứ hai, chỉ nặng hơn hydro).

Quá trình này giải phóng năng lượng một cách hiệu quả hơn nhiều so với quá trình đốt cháy trên Trái đất - và nó không cần oxy.

Năng lượng từ lõi Mặt trời truyền ra ngoài, đốt nóng phần còn lại của ngôi sao này. Tất cả năng lượng được tạo ra từ phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi phải đi qua nhiều lớp để tới quang quyển trước khi đi vào không gian dưới dạng ánh sáng Mặt trời.

www.Uviet.net