Mechazilla của SpaceX là gì?

Ngày:02/08/2021  
Mechazilla dường như là biệt danh của Elon Musk cho Tháp Tích hợp Khởi động tại căn cứ phóng tên lửa Starbase - nơi sẽ có hai cánh tay lớn gắn vào để có thể bắt tên lửa đẩy hạng nặng Super Heavy quay trở lại.

Đây là tháp trước khi đỉnh và các cánh tay được lắp:


Chúng tôi chưa biết cánh tay sẽ như thế nào, nhưng Đây là một ý tưởng:
nó sẽ hỗ trợ phóng cho cac phi thuyền chinh phục sao hả trong tương lai không xa