Con dao nào có độ bén bền nhất?

Ngày:17/08/2021  
Điều đó không liên quan gì đến thương hiệu, hình dạng hay nơi xuất xứ của chúng.

Độ bền của cạnh được xác định bởi hai yếu tố chính: Độ cứng của thép và dạng hình học của cạnh.

Góc xiên của cạnh càng sắc thì cạnh đó càng có ít vật liệu hơn. Do đó, khả năng giữ cạnh bị giảm xuống khi so sánh với cạnh có góc xiên rộng hơn, được làm bằng cùng một vật liệu:

Yếu tố quyết định khác là độ cứng. Nó thường được đo bằng Thang độ cứng Rockwell C . Đơn giản hóa (chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau): Thép càng cứng thì khả năng giữ mép càng lâu.

Vì vậy, câu trả lời đơn giản sẽ là: Con dao có góc xiên lớn nhất và độ cứng cao nhất chính là Con dao có độ bén bền nhất.

Nhưng. Có một số lưu ý. Góc xiên càng lớn thì càng khó cắt vật liệu - bạn chỉ cần ép mạnh vật liệu hơn vào vết cắt. Và thép càng cứng thì càng dễ giòn và bị sứt mẻ - mà tôi định nghĩa là sự mất mát cạnh tranh cuối cùng.
Vì vậy, câu hỏi - như mọi khi - là: tuỳ mục đích của con dao mà chúng ta đang nói đến chúng để làm gì? Nếu không có điều đó, hầu như không thể đưa ra một câu trả lời hữu ích.