Có thật là những thanh kiếm của người Aztec sắc bén đến mức có thể chém đứt đầu một con ngựa chỉ bằng một nhát chém?

Ngày:23/08/2021  

Thanh kiếm Aztec (macuahuitl) về cơ bản là Mace of Sharpness huyền tho, giống lưỡi cưa


Nó là một thanh bộ bằng gỗ, giống như một chiếc xuồng ba lá, được kẹp (nhúng) bằng các mảnh vỡ (thủy tinh lưu hóa) obsidian. Obsidian là một trong những vật liệu sắc bén nhất mà con người biết đến - các dụng cụ phẫu thuật được sản xuất từ ​​nó - nhưng nó cũng cực kỳ giòn.
Ảnh thanh kiếm macuahuitl của người Aztec

Nó sẽ vỡ tan nếu bị đập vào bất cứ thứ gì bằng kim loại, và mặc dù nó có thể cắt ra những vết thương kinh khủng, nhưng việc dùng nó chặt chém sẽ rất kinh khủng, chứ đừng nói đến việc cắt đứt một phần nhô ra.

Mô tả ban đầu của đoạn văn là:

Một ngày nọ, tôi thấy một người da đỏ đánh nhau với một người cưỡi ngựa, và người da đỏ đã cho con ngựa của đối thủ của anh ta một đòn vào ngực đến nỗi anh ta mở nó ra cho bộ đồ lòng vào, và nó chết ngay tại chỗ. Và cùng ngày hôm đó, tôi thấy một người da đỏ khác giáng cho một con ngựa khác một nhát vào cổ, khiến nó nằm dài dưới chân anh ấy.

Những mô tả này là đáng tin cậy; những mô tả vết thương bị chém chứ không phải một cú cắt lìa.

Cách hợp lý nhất để sử dụng thanh kiếm macuahuitl sẽ là dùng nó để cưa; vung vũ khí cho vừa tầm tay rồi kéo mạnh gây ra vết thương do cưa.

www.Uviet.net