Các lưỡi kiếm phụt ra trong tên lửa ninja Hellfire R9X "Flying Ginsu" được làm bằng chất liệu gì?

Ngày:30/08/2021  
Rất ít thông tin mở về biến thể AGM-114R9G. Có vẻ như đây là nỗ lực phát triển JSOC và biến thể được đổi tên thành R9X cho thấy sự phát triển được phân loại, có khả năng được CIA trả tiền.

Không có gì trên vật liệu lưỡi dao trong các nguồn mở. Nó có thể là kim loại titan, nhẹ hơn thép với độ bền kéo vượt trội. Nhưng nó tương đối mềm so với thép và không giữ cạnh tốt lắm. Nó có thể được xử lý bằng vật liệu cứng như cacbua để tạo ra một hợp chất cứng hơn giống như gốm.

Nhưng cuối cùng, không có chất liệu nào tốt hơn cho lưỡi kiếm mà thép - thép của lưỡi kiếm 1060 cacbon cao sẽ là dự đoán của tôi.

Đó là cách tiêu diệt các mục tiêu khủng bố mà không làm ảnh hưởng những thường dân vô tội xung quanh. khi tên lửa này lao đến mục tiêu, các lưỡi kiếm vô cùng sắc bén của nó sẽ bật ra chém chết những kẻ khủng bố tại chỗ.
www.Uviet.net