Blue Origin dự định sử dụng lại Yếu tố hạ cánh Descent (nếu nó có ý định làm như vậy) có phù hợp với đề án HLS của NASA không?.

Ngày:30/08/2021  
Blue Origin (một phần của “Đội ngũ quốc gia”) không có ý định sử dụng lại yếu tố gốc trong đề xuất HLS của mình với cơ quan NASA. Phương án Một giải thưởng hợp đồng mà nó không giành được là cho hai cuộc đổ bộ và cả hai quy trình của họ sẽ sử dụng một phần tử / giai đoạn hạ cánh mới và sẽ bỏ phi thuyền lại trên bề mặt Mặt Trăng.

Tuy nhiên, vì động cơ của nó sẽ sử dụng chất đẩy hydro lỏng (LH2) và oxy lỏng (LOX), về nguyên tắc khi LH2 và  LOX được tạo ra trên mặt trăng, nếu giai đoạn cuối hạ cánh nơi có nguồn cung cấp LH2 và LOX, thì giai đoạn cuối có thể tái nạp đầy nhiên liệu lại và đưa trở lại quỹ đạo cho một nhiệm vụ khác. Blue Origin đề cập đến khả năng phức tạp này, nhưng trong chương trình IMO không liên quan vì hệ thống tàu đổ bộ theo kiểu của họ sẽ được thiết kế lại cho bất kỳ loạt đổ bộ mở rộng nào và không có kế hoạch sản xuất khí LH2 và LOX với số lượng ở bất kỳ đâu trên mặt trăng trong nhiều thập kỷ.

Vậy nên Yếu tố đi lên của "Đội tuyển quốc gia" Blue Origin trên đà xuống dốc:

www.Uviet.net