Đạn pháo dẫn đường có thể đánh bại tên lửa hành trình không?

Ngày:20/08/2021  
Hoàn toàn có thể, một quả đạn siêu thanh. Đây là tiêu chuẩn ngày nay trong Hải quân Ý phần cứng tiêu diệt kiểu như hệ thống CIWS, một tiêu chuẩn đang lan rộng nhanh chóng. Súng là Strales 76mm Oto Melara.

Loại sử dụng đạn cỡ nhỏ dẫn đường bằng radar, tên là Dart:

Súng hải quân tầm ngắn CIWS cũ của Hải quân Ý là khẩu Breda Dardo, hai súng dẫn đường bằng radar 40mm Bofors. Rắc rối với loại pháo này là, cũng giống như hệ thống Phalanx, radar dẫn đường cho nòng súng định hướng mục tiêu rất linh hoạt và chính xác.

Breda Dardo

Chiếc Breda Dardo cuối cùng được lắp đặt trên chiến hạm Ý là trên tàu sân bay Garibaldi, sau đó công nghệ này đã bị phá bỏ. Tốt hơn là lấy trực tiếp vỏ đạn vào mục tiêu . Độ chính xác của hệ thống dẫn đường Strales kết hợp với lớp vỏ đáng kể của các loại đạn siêu thanh như Dart, khiến nó có khả năng sát thương cao hơn nhiều.

www.Uviet.net