Tại sao Hổ sợ khi tấn công một người đối mặt trực diện với nó mặc dù một người yếu hơn nó rất nhiều?

Ngày:26/07/2021  
Con Hổ ngại ngùng với những con mồi đang nhìn nó trực diện không phải là vì nó sợ hãi, mà nó chỉ là quan tâm thận trọng hơn. 

Con hổ thường sống đơn độc nên nó thích săn mồi một cách bất ngờ để không bị thương, vì nếu nó lỡ bị thương con mồi phản công gây thương tích nó sẽ không đi săn được và có thể sẽ chết đói nếu bị thương nặng. 

Mặt khác, hầu hết hổ sống ở những nơi ẩm ướt, điều này khiến chúng khó chữa lành vết thương nhanh chóng.

Ở Ấn Độ, mọi người biết rằng hổ sẽ khó tấn công bạn hơn nếu bạn ở phía trước, vì vậy họ đeo mặt nạ sau đầu bạn, nhưng điều đó không đảm bảo rằng chúng sẽ không tấn công bạn.

Hầu hết các vụ tấn công con người xảy ra do con người xâm phạm môi trường sống tự nhiên, mèo lớn không săn con người để làm thức ăn.