Người La Mã và sau này là người Byzantine họ có kế hoạch chinh phục Ba Tư không?

Ngày:02/07/2021  
Theo như tôi biết, người Byzantine không có bất kỳ kế hoạch nào để chinh phục Ba Tư, nhưng người La Mã đã có sẵn một kế hoạch để không chỉ chinh phục Ba Tư, mà còn cả Scythia, và Germania cộng với các Vùng đất ở giữa, tất cả đều nằm trong một kế hoạch đó.
Người La Mã

Trên thực tế, Caesar đã có một kế hoạch điên rồ để chinh phục Ba Tư, tiến về phía Bắc đến Trung Á và miền nam nước Nga, và từ đó thực tế chinh phục toàn bộ châu Âu, mặc dù điều này chưa bao giờ xảy ra vì Caesar nổi tiếng đã bị ám sát chỉ 3 ngày trước khi khởi hành cho chiến dịch này.
 
Nếu cuộc chinh phạt đó diễn ra, chiến dịch được lên kế hoạch sử dụng 16 quân đoàn (trên dưới 60.000 bộ binh), và 10.000 kỵ binh, và một số lượng kỵ binh bổ trợ và bộ binh hạng nhẹ không xác định.

Tôi không tin rằng Chiến dịch này thành công như thế nào chỉ đơn giản là vì Số lượng Lãnh thổ cần thiết để Chinh phục là rất lớn, không tính rằng quy mô của một Chiến dịch như vậy có thể sẽ kéo dài những hạn chế của Công nghệ cổ đại theo một cách nào đó mà nó sẽ tàn lụi trong chuyến hành trình giao thông vận tải lương khô thiết bị.

Nhưng ai biết được, Một Caesar từng có thể chinh phục Gaul và không giống như Napoléon, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự bất lực ngày càng gia tăng trong những năm cuối đời của ông.
www.Uviet.net