Nga đang gây nhiễu vệ tinh Sentinel của Cơ quan Vũ trụ châu Âu?

Ngày:26/07/2021  

Nga được cho là đã gây nhiễu vệ tinh hình ảnh radar Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu


Truyền thông Nga ngày 25/7 đưa tin, vệ tinh Sentinel-1 của EAS đã nhiều lần bị tấn công bằng tác chiến điện tử khi nó đang quét các khu vực gần Rostov, miền nam của nước này, gần Ukraine.

Ngoài ra, các nhiễu gần đây được vệ tinh ghi lại bằng SAR băng tần C (Radar khẩu độ tổng hợp) là một trong những mức độ nhiễu mạnh nhất từng được phát hiện và có kiểu hình độc đáo.

Người ta cho rằng Nga đang thử nghiệm một loại hệ thống tác chiến điện tử mới

Theo một tweet từ tổ chức truyền thông xã hội “trí tuệ nguồn mở”, mô hình gây nhiễu khá độc đáo, sức mạnh và sự can thiệp ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả hai phân cực Sentinel-1 gợi ý điều gì đó khác với bất kỳ tài sản nào được phát hiện trước đó.

Cũng nói thêm rằng khu vực gần Rostov-on-Don có rất nhiều hoạt động quân sự và dọc theo con đường gây nhiễu từ các vệ tinh C-SAR khác, các loại tín hiệu đều phổ biến ở đó, nhưng điều này lại khác hẳn.
Đây là 2 ảnh tổng hợp, ảnh thứ nhất từ năm 2016 đến ngày 01/06 năm 2021, bức thứ hai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 25/07 (cùng một bộ)

Ghi chú của biên tập viên: Câu chuyện này đã được cập nhật để phản ánh thêm nhận xét từ các chuyên gia OSINT.

Các chuyên gia OSINT trên Twitter bắt đầu tranh luận và họ đi đến kết luận rằng đó là sự gây nhiễu radar của ảnh vệ tinh Sentinel-1, không phải thiết bị gây nhiễu.