Loki có khả năng sử dụng các Viên đá Vô cực để chống lại Alioth không?

Ngày:22/07/2021  
Tất nhiên là có lol. Loki có khả năng sử dụng những viên đá vô cực một cách điêu luyện hơn bất cứ ai khác.

Nếu Loki có Viên đá Sức mạnh, anh ta có thể tiêu diệt Alioth một cách đơn giản bằng bạo lực.

Nếu anh ta có viên đá không gian, anh ta có thể dịch chuyển Alioth đến một nơi khác khiến Alioth không bao giờ biết đường trở về.

Nếu anh ta có Viên đá Thực tại, anh ta có thể biến Alioth thành bất cứ thứ gì anh ta muốn, thậm chí là đống phân, hoặc phân rã Alioth vào quên lãng.

Viên đá linh hồn có thể không hiệu quả nếu Alioth không có linh hồn, tuy nhiên nếu Alioth có linh hồn thì Loki có thể đánh cắp linh hồn của Alioth hoặc thao túng nó bằng một cách nào đó và đánh cắp linh hồn.

Nếu anh ta có Viên đá Thời gian, anh ta có thể đóng băng Alioth hoặc giết chết Alioth tại chỗ, v.v.

Và cuối cùng nếu anh ta có Viên đá Tâm trí, về cơ bản anh ta có thể làm điều tương tự như anh ta thực sự đã làm và kiểm soát tâm trí Alioth thành thú cưng: