Làm thế nào máy bay của Branson xử lý được nhiệt ma sát của chuyến bay trở lại trái đất?

Ngày:22/07/2021  
Tàu SpaceShipTwo của Virgin Galactic không phải đối mặt với nhiệt độ tương tự như một phương tiện bay tái nhập quỹ đạo bởi vì mặc dù về cơ bản nó đã rời khỏi bầu khí quyển nhưng nó không bao giờ đi nhanh hơn khoảng Mach 3,5 (so với Mach 23 của một phương tiện bay tái nhập quỹ đạo khác).

Máy bay do thám SR-71 Blackbird gây ra các vấn đề về hệ thống sưởi với tốc độ Mach 3, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong các chuyến bay hành trình dài. SpaceShipTwo (SS2) chỉ ở tốc độ khoảng Mach 3 trong vài phút trên đường bay lên và có thể trên đường xuống, vì vậy không cần xử lý nhiệt ma sát đặc biệt.

Nó  "có lớp sần' cho quá trình lao xuống làm tăng lực cản của nó, do đó nó có thể không đạt tới vận tốc Mach 3 khi đang lao xuống, và sẽ nhanh chóng chậm lại khi nó gặp lớp không khí dày đặc hơn bên dưới.

Phần lớn da của SS2 là composite sợi carbon, mặc dù có một số "bảo vệ nhiệt" trên mép dẫn của cánh (nhiều hơn để bảo vệ trên đường lên):
Nhiệt độ tái nhập quỹ đạo ma sát phụ thuộc vào tốc độ trong không khí (M = Mach nr) bình phương:

Gamma là tỷ lệ của các nhiệt cụ thể - ~ 1,36
www.Uviet.net