Kang the Conqueror có phải là hậu duệ của cả Doctor Doom và Reed Richards không?

Ngày:17/07/2021  
Kang có quan hệ huyết thống với Reed Richards, nhưng anh không phải là hậu duệ trực tiếp của Reed. 


Kang không liên quan đến Victor Von Doom, khi anh ta lần đầu tiên khám phá ra một số công nghệ du hành thời gian vào thế kỷ 31, chúng được tạo ra bởi Tiến sĩ Doom và Kang không chính xác khi cho rằng anh ta thực sự là hậu duệ của Doom.

Kang thực sự là hậu duệ của cha Reed là Nathaniel Richards, người có lẽ đã du hành thời gian đến tương lai. Do truyền thống đặt tên của gia đình, các ông bố thường đặt tên con trai theo tên ông nội của họ, do đó, tình huống rất có thể xảy ra là Kang là cháu của Nathaniel Richards (bố của Reed), trở thành cháu của Reed.
www.Uviet.net