Israel đã biến sa mạc thành cường quốc nông nghiệp như thế nào?

Ngày:20/07/2021  
Hầu hết các loại cây trồng hoặc cây bụi không có rễ sâu hơn khoảng 1 mét (3 feet); tầng chứa nước (mạch nước ngầm sâu) ở vùng sa mạc lớn nhất của Israels, Negev (chiếm khoảng 55% diện tích đất nước) luôn sâu hơn nhiều và không thể “nâng” lên bởi các loài thực vật như được đề xuất ở những nơi khác ở đây. Chủ nghĩa Phục quốc thời kỳ đầu người Israel đã sử dụng ba phương pháp và không chỉ một khóa duy nhất.


Tình hình ban đầu không chỉ là thiếu nước; bạn có thể khoan tìm chúng ở nhiều nơi, nếu bạn đi đủ sâu. Vấn đề là đất sa mạc và nước được khoan tại địa phương quá mặn (tức là quá mặn) đối với nhiều loại cây trồng.

Họ dần dần thử các giống và biến thể, hoặc các loài phụ của cây trồng có khả năng chịu mặn tốt hơn. Ví dụ, cà chua có khả năng chịu đựng tốt hơn; bơ rất nhạy cảm; và giữa các họ cà chua, cũng có một thứ bậc về độ nhạy cảm với độ mặn. Ghép cũng được sử dụng để tạo ra các tổ hợp lai của các mô thực vật từ họ hàng của chúng chịu mặn tốt hơn.


Họ sử dụng phương pháp trộn nước giếng khoan tại địa phương, có độ mặn cao hơn, với nước ngọt được dẫn từ xa, để giảm độ mặn đồng thời tiết kiệm nguồn nước ngọt quý giá.
Sau mỗi vụ mùa, các cánh đồng sa mạc có xu hướng tích tụ một lớp đất mặn trên cùng. Họ đã có một phương pháp rửa bề mặt, làm giảm độ mặn của nó.
Dưới đây: Các nhà nghiên cứu Israel trồng nấm cục hiếm trên sa mạc

Như đã được đề cập trong một số nhận xét dưới đây, nhận thức của con người về sự cân bằng sinh thái và bảo tồn thiên nhiên không thực sự là "một vấn đề" trong thế kỷ 19 và phần lớn thế kỷ 20; những hậu quả đáng tiếc của nhiều kiểu phát triển của con người và sự can thiệp vào các khu vực tự nhiên ngày nay được hiểu rộng rãi hơn. Ví dụ, những ý tưởng ban đầu về trồng rừng trên những khu vực rộng lớn của Negev đã bị bỏ rơi từ lâu và một số sáng kiến ​​đã được chứng minh là sai lầm và không mang lại hiệu quả - cho cả con người và môi trường, chẳng hạn như dự án thoát nước Thung lũng Hula khổng lồ. của những năm 1950.