Điều gì làm cho tàu con thoi trở nên độc nhất trong số các tàu vũ trụ trên thế giới?

Ngày:26/07/2021  
Hiện tàu con thoi đã ngừng hoạt động.

Điều gì đã làm nên sự độc đáo của tàu con thoi? 

Trước hết, nó là phương tiện không gian có người lái lớn nhất từng được phóng vào vũ trụ. Nó có một phi hành đoàn bình thường gồm 7 phi hành gia làm việc suốt ngày đêm theo 2 ca, mỗi ca 3 người, cộng với người chỉ huy sứ mệnh. Điều đó khá độc đáo khi các phương tiện vũ trụ vận hành.


Nó là phương tiện không gian có người lái duy nhất có cánh. Một số người có thể đề cập đến tàu con thoi Buran mà Liên Xô chế tạo nhưng nó chỉ được phóng một lần và chuyến bay đó không có người lái. Vì vậy, điều đó làm cho các tàu con thoi của Hoa Kỳ trở nên độc đáo ở chỗ chúng thực sự chở người vào không gian.

Điều đó đưa chúng ta đến một điểm khác và đó là số người được vận chuyển lên quỹ đạo. Mỗi chuyến bay của tàu con thoi mang theo 7 phi hành gia lên quỹ đạo. Nó đã chở nhiều người lên quỹ đạo hơn bất kỳ loại phương tiện nào khác và nó cũng chở người từ hàng chục quốc gia khác nhau lên quỹ đạo. Điều đó làm cho nó trở nên độc đáo.

Thêm vào thực tế là các tàu con thoi có thể tái sử dụng. Cho đến khi không có tàu vũ trụ có người lái nào khác có thể sử dụng lại được. Đó là một tính năng độc đáo của tàu con thoi.

Sau đó là khả năng chịu tải của tàu con thoi. Không có phương tiện có người lái nào khác có khoang tải trọng lớn như tàu con thoi.

Diện tích 15 x 60 feet. Đó là một không gian khổng lồ để mang phòng thí nghiệm không gian SpaceLab, Kính viễn vọng Không gian Hubble, các vệ tinh và các thành phần của trạm ISS. Không có tàu vũ trụ có người lái nào khác từng có sức chở hàng hóa lớn như vậy.

Sau đó là các cánh tay thao túng. Tàu con thoi là phương tiện đầu tiên có thể triển khai và lấy các vệ tinh bằng cách sử dụng một cánh tay điều khiển từ xa. Cho đến nay chỉ có tàu con thoi và ISS sử dụng cánh tay điều khiển từ xa trong không gian.


Sau đó là hạ cánh trên đường băng. Cho đến nay, tàu vũ trụ có người lái duy nhất có thể cơ động từ tầng khí quyển và hạ cánh xuống đường băng tại một căn cứ không quân, giống như một chiếc máy bay.

Tóm lại, tàu con thoi là độc nhất về mọi mặt.