Các thực thể vũ trụ có mạnh hơn Kang The Conqueror không?

Ngày:30/07/2021  
Đúng! các thực thể như Galactus, Celestials, Aspects, Hela, Surtur thậm chí Sentry, và Thor đều mạnh hơn Kang rất nhiều. 


Lý do tại sao Kang nguy hiểm là vì hắn ta giống như một tỷ phiên bản trong số anh ấy trong vô số dòng thời gian khác nhau. 99% trong số đó là lỗ chữ A, và về cơ bản chúng đều giống phiên bản Kang. Hầu như tất cả các biến thể của anh ấy đều giống với biến thể cuối cùng của hắn là He Who Remain.

Và điều cũng khiến Kang trở nên vô cùng nguy hiểm là anh ta dùng mánh khoé “gian lận”. Anh ta gian lận bằng cách nhảy khỏi dòng thời gian. 

Đánh cắp thao túng dòng thời gian và tăng cường công nghệ của mình để trở nên mạnh hơn đối thủ. Điều đó cũng giống như trong một trò chơi điện tử khi bạn chiến đấu với một con boss, bạn ngừng trò chơi lại khi bạn sắp thua, rồi tìm cách thay đổi hoặc cứu vãn tình hình, hoặc lập lại trận đấu đó để giết và thắng con boss trùm cuối của game. Về cơ bản đó là cách chơi của Kang.

www.Uviet.net