Vệ tinh NavIC L1 sử dụng các mã kỹ thuật số bản địa do ISRO và IISc thiết kế

Ngày:26/06/2021  
NavIC (Navigation with Indian Constellation) hiện đang hoạt động với các tín hiệu ở dải tầng số L5 và S.
Một tín hiệu dân sự mới đang được đưa vào băng tần L1 trong các vệ tinh NavIC sắp tới. Cơ quan
ISRO và IISc đã cùng nhau thiết kế các mã dàn trải sáng tạo có hiệu suất tương quan đồng đều tốt hơn các mã dàn trải hiện có.
Vệ tinh NavIC L1
Các mã này bây giờ sẽ được sử dụng trong tín hiệu L1 mới. Đây là một thành tựu đáng kể trong lĩnh vực tín hiệu dẫn đường.
Bằng sáng chế đã được nộp và các đánh giá rất đáng khích lệ.

www.Uviet.net