Đừng thay đổi bản chất của bạn chỉ vì ai đó đã làm tổn thương bạn

Ngày:07/06/2021  
Một người đàn ông nhìn thấy một con rắn sắp chết trong ngọn lửa và quyết định giải thoát nó khỏi hoả hoạn. Ngay khi bắt được nó, con rắn đã cắn anh khiến anh đau đớn tột cùng. Người đàn ông ngay lập tức thả con rắn xuống và con bò sát lại một lần nữa rơi vào ngọn lửa đang bùng cháy.

Tại thời điểm này, người đàn ông, nhìn xung quanh, tìm thấy một thanh kim loại và sử dụng nó để đưa con rắn khỏi ngọn lửa một lần nữa, cứu sống nó.

Một người đàn ông khác, người đã thấy điều gì xảy ra, đến gần và hỏi anh ta: "Con rắn này đã cắn anh! Tại sao anh lại cố cứu mạng nó?"

Người đàn ông trả lời: "Bản chất của con rắn là "cắn," nhưng điều đó sẽ không thay đổi bản chất của tôi, đó là để "giúp đỡ."

Bài học: Đừng thay đổi bản chất của bạn chỉ vì ai đó đã làm tổn thương bạn. Đừng đánh mất tâm trí tốt của bạn, nhưng hãy học cách hành động cẩn thận.

www.Uviet.net