TVA có phải là thực thể mạnh nhất trong MCU không?

Ngày:21/06/2021  

Du hành xuyên không gian thời gian là đỉnh điểm của khoa học công nghệ. Nhưng người nắm giữ công nghệ này có thể thay đổi toàn bộ thực tại, thao túng sự sống, quyền lực và kết quả của mọi thứ trong vũ trụ.

Bản thân TVA không phải là “quyền năng nhất” mà chính là ba Người giữ thời gian rất nguy hiểm.

Chú ý hình ảnh sau đây:

Đó là 3 hình tượng trên ảnh, Biểu trưng của các Timekepper, họ không phải là quyền năng nhất, nhưng họ là những thực thể nguy hiểm nhất.
Tất cả những sinh vật này đều có mặt tại một thời điểm, Time Keepers, ba sinh vật dưới cùng là những Keepers nổ lực đầu tiên, nhưng đã bị biến dạng, lấy tên là Twisters bởi vì bất cứ nơi nào chúng đi qua, thời gian đều xoắn lại và bị tiêu diệt.

Các Time Keepers /Time Twisters được tạo ra bởi He Who Remains:
Giám đốc cuối cùng còn sống tại TVA, tại điểm chết nhiệt ở cuối mọi thời đại, thực tại cuối cùng của Đa vũ trụ.
Ông quyết định bỏ lại tất cả kiến ​​thức và sức mạnh tích lũy của TVA từ lịch sử của nó, thành ba Cơ thể.

Nhờ sự can thiệp của Thor, thực tại này đã được chia làm hai, một là nơi Người quay thời gian chết, và vũ trụ chính NÀY (616) nơi Người giữ thời gian sinh sống.

Ngay cả Tòa án Sống cũng KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN đối với những Người canh Giữ Thời Gian, và bất kỳ quyết định nào họ đưa ra là quyết định cuối cùng, thậm chí phá hủy dòng thời gian của toàn bộ vũ trụ và do đó xóa sổ sự tồn tại của nó nếu nó đe dọa được hiện thực.

Tuy nhiên, họ hiếm khi hoạt động, để lại phần lớn các quyết định và việc duy trì thời gian an toàn cho TVA, trừ khi một thảm họa lớn xảy ra, một tai họa đe dọa chính thời gian.
Họ thực sự mạnh hơn Dormammu, Surtur, IG Thanos và bất kỳ thực thể nào khác trong MCU, vì họ kiểm soát mọi lúc trong Đa vũ trụ, họ chỉ có thể đi lùi hoặc tiến tới bất kỳ thời điểm nào để đối phó với một mối đe dọa.

Nếu họ muốn đối phó với bất kỳ ai, họ có thể du hành ngược thời gian trước khi người đó được sinh ra, rồi lấy sức mạnh của họ và giết họ bằng cách loại bỏ họ ra khỏi dòng thời gian, là xong.

Sự thật thú vị là

Những Người Giữ Thời Gian là những người đã trao cho Uatu (The Watcher) xem cổng thông tin ngoại chiều của anh ta, cho phép anh ta xem các thực tại khác:

Họ đang ở đâu, và nếu họ còn tồn tại, ở cuối vũ trụ với Franklin và Galactus, HOẶC tại thời điểm The One Below All trong cơ thể Hulks, vẫn chưa được biết.

www.Uviet.net