Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nhận được các thiết bị cầm tay chống các máy bay không người lái của đối phương

tháng 6 02, 2021