Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nhận được các thiết bị cầm tay chống các máy bay không người lái của đối phương

Ngày:02/06/2021  
Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Đối phó Khủng hoảng Hàng không-Mặt đất - Bộ Tư lệnh Trung tâm đã thông báo rằng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nhận được thiết bị cầm tay mới nhất được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn các máy bay không người lái của đối phương.

Thủy quân lục chiến cũng tham gia khóa huấn luyện Hệ thống Chống Máy bay Không Người lái Counter-Unmanned Aircraft System (UAS) để sử dụng các thiết bị Hệ thống Máy bay Không Người lái Đối kháng (UAS) cầm tay tại khu vực hoạt động của Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 5 năm 2021.
Counter-Unmanned Aircraft System


Drone không chỉ được quân địch sử dụng để thu thập thông tin tình báo về các căn cứ của Hoa Kỳ và đồng minh, mà chúng còn được vũ khí hóa.
Tại các vị trí trên khắp Khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, Thủy quân lục chiến đã được cung cấp các thiết bị cầm tay khác nhau có hiệu quả trong việc gây nhiễu hoặc kiểm soát máy bay không người lái của đối phương. Lực lượng thủy quân lục chiến thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Mặt đất - Đường không - Ứng phó Khủng hoảng - Bộ Tư lệnh Trung tâm đã được huấn luyện về các loại vũ khí mới.

Drone Buster là một trong những tài sản Counter-UAS mới nhất của Thủy quân lục chiến. Nó là một thiết bị gây nhiễu cầm tay có khả năng buộc UAS hạ xuống hoặc quay trở lại người điều khiển nó. Nếu một máy bay không người lái được xác định tích cực, một lính thủy đánh bộ có thể dễ dàng chĩa thiết bị vào máy bay không người lái và loại bỏ nó như một mối đe dọa.

“Khi chúng ta phải đối mặt với kẻ thù ngày càng phát triển, điều quan trọng là phải giảm thiểu mối đe dọa ở mức thấp nhất có thể,” Đại úy Christopher Syrowik, Kiểm soát viên Tiền phương được giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 2, Thủy quân lục chiến số 1, “đưa máy bay không người lái vào bàn tay của một Lance Corporal cho phép anh ta có một tác động lớn trong khi vẫn cơ động và gây chết người. "

Các hệ thống cầm tay cho phép Thủy quân lục chiến tiếp tục viễn chinh và sẵn sàng di chuyển ngay lập tức. Việc huấn luyện thường xuyên với các thiết bị cũng củng cố niềm tin của Thủy quân lục chiến về khả năng tấn công mục tiêu đã định của họ một cách hiệu quả. Khả năng bổ sung này cho phép người cầm súng trường bảo vệ nhân viên và tài sản khỏi kẻ thù hiện đại hoá.

www.Uviet.net