Thế giới sẽ làm gì nếu có đủ bằng chứng Corona Virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán?

Ngày:22/06/2021  
Một khi đã chứng minh rõ ràng rằng Trung Quốc đứng sau vụ rò rỉ phòng thí nghiệm Vũ Hán, bạn nghĩ hậu quả đối với Trung Quốc sẽ là gì?
Chính thức? chẳng có gì cả.

Trung Quốc là một cường quốc lớn trên thế giới, với một nền kinh tế khổng lồ và cơ bắp quân sự. Để buộc nó phải bồi thường hoặc bất cứ điều gì tương tự sẽ đòi hỏi một cuộc chiến tranh khiến cho nỗi khổ đại dịch hiện tại có vẻ là một kỷ nguyên thịnh vượng dễ dàng hơn nếu so sánh.

Nếu Chúng ta tiếp tục tiến bước trong hòa bình kiểu này thì sao?

Nếu vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm Vũ Hán trở thành một lời giải thích đáng tin cậy cho đại dịch thì Trung Quốc sẽ bị tổn thất nghiêm trọng về uy tín và thiện chí quốc tế. 

Còn trường hợp Trung Quốc đã biết về vụ rò rỉ và không chỉ che đậy nó mà còn tìm cách thu lợi từ nó (thông qua việc bán đồ bảo hộ với giá tăng cao, điều đã xảy ra) thì sẽ là một thảm họa cho danh tiếng của họ, Trung Quốc sẽ bị coi là một quốc gia có vấn đề trong một thập kỷ trở lên.

Cuối cùng rồi cũng sẽ qua đi, nhưng giấc mơ bá chủ của Trung Quốc dưới con mắt nhân từ của Bắc Kinh sẽ tan tành.

www.Uviet.net