Thanh đầu nhọn là thứ vũ khí phổ biến nhất được người Viking lựa chọn trong suốt thời đại?

Ngày:30/06/2021  
Thanh có đầu nhọn. Là thứ vũ khí phổ biến được các chiến binh bạo lực người Viking lựa chọn trong khoảng 400.000 năm là giáo. Nó rẻ, vừa tầm, có thể sử dụng theo đội hình, có thể ném, có thể dùng để săn bắn và tương đối dễ sửa chữa.
Thanh đầu nhọn

Đây là cây giáo cổ nhất từng được biết đến.
Cuối cùng thì súng ống đã thay thế giáo nhưng, thậm chí ngày nay, súng trường quân sự vẫn có vấu để gắn lưỡi lê. Đề phòng trường hợp ai đó cần sử dụng lại một cây gậy có đầu nhọn.

Người Viking và tất cả kẻ thù của họ đều sử dụng giáo làm vũ khí được lựa chọn.

www.Uviet.net