Tên lửa không đối không nào có tầm bắn xa nhất từng được sản xuất?

Ngày:19/06/2021  

Nó phụ thuộc vào thông số cung cấp của quốc gia mà bạn tin tưởng

Nếu đó là người Mỹ thì chính là phi đạn không đối không AIM-54 Phoenix này:
AIM-54 Phoenix

AIM-54 Phoenix đáng kính với phạm vi hoạt động khoảng 190 km. Tuy nhiên nó không còn phục vụ trong biên chế nữa.
Trường hợp nếu bạn tin thông số cung cấp của người Nga thì đó là tên lửa này:
R-37
Đây là R-37 và nó được cho là có tầm bắn chỉ dưới 400 km. Thêm vào đó, nó đã được đưa vào sử dụng một vài năm trước.
Nếu R-37 thực sự hoạt động và có tầm bắn đạt như tuyên bố, thì nó sẽ bay xa gấp đôi so với AIM-260 mới mà người Mỹ đang phát triển để thay thế bằng AIM-120 AMRAAM hiện nay của Mỹ có tầm bắn khoảng 160 km.

Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố họ có PL-15 Made In China. Ít được biết về nó, nhưng nó được báo cáo là có phạm vi trong khoảng từ 200 đến 300 km.

www.Uviet.net