Tên lửa chống Tank Ukraine cho thấy độ chính xác phi thường trong quá trình thử nghiệm

tháng 6 10, 2021