Tàu khu trục của Hải quân Mỹ đánh chặn thành công các mục tiêu đạn đạo

tháng 6 04, 2021