Tại sao Nga đình chỉ việc giao hàng tên lửa S-400 cho Trung Quốc?

Ngày:20/06/2021  

Lo ngại Kỹ thuật đảo ngược, sao chép công nghệ của Trung Quốc

Kỹ nghệ đảo ngược là quá trình tìm ra các nguyên lý kỹ thuật của một phần mềm ứng dụng hay thiết bị cơ khí qua việc phân tích cấu trúc, chức năng và hoạt động của nó

Việc bán các thiết bị nhạy cảm sang Trung Quốc chỉ được thông quan bởi kiểm soát xuất khẩu nếu họ mua một lô lớn, đặt tiền trước.

Ngược lại, họ chỉ mua sốt lượng ít một vài đơn vị và sau đó xây dựng các bản sao chép của riêng họ và hủy bỏ hợp đồng. sẽ gây thiệt hại lớn cho nhà sản xuất, và nguy cơ bất an quốc phòng.

Các công nghệ trung quốc đã sao chép từ các quốc gia khác là vô số, trong đó có các kiểu tiêm kích Nga như máy bay Shenyang J-15 ‘Flopping Fish’.

Nói chung dù có bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc cũng không khả quan gì cho các hoạt động kinh doanh của Nga.

www.Uviet.net