Tại sao Hela lại coi Eternal Flame mạnh hơn so với Tesseract?

Ngày:09/06/2021  
Nữ hoàng địa ngục Hela coi trọng ngọn lửa cửu Eternal flame
Eternal Flame là ngọn lửa vĩnh cửu, nó quy tụ toàn bộ sức mạnh của quỷ lửa Surtur (Tận thế Ragnarok)
Bởi vì theo những gì được biết về Khối lập phương, nó không mạnh bằng Ngọn lửa vĩnh cửu.Hela vốn vĩ có năng lực quá mạnh, ngay cả Thor với sức mạnh tối đa cũng không gãy ngứa được cho Hela. nên có thêm ngọn lửa vĩnh cửa thì Nữ hoàng địa ngục sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Ngọn lửa vĩnh cửu là một trong những đồ tạo tác mạnh nhất trong Kho bảo vật của thần Odin, nếu không muốn nói là mạnh nhất, thậm chí còn có sức mạnh thấp hơn cả Casket of Ancient Winters. 
Ảnh: chiếc hộp băng giá Casket of Ancient Winters của bộ tộc băng

Ảnh: khối lập phương, bên trong chứa viên đá vô cực không gianThanos đang tìm kiếm, để huỷ diệt vũ trụ.
Khi Eternal Flame đoàn tụ với quỷ lửa Surtur, nó sẽ giúp Surtur khôi phục lại toàn bộ sức mạnh của mình với thân hình cao hơn một ngọn núi và mang đến sự kết thúc của Asgard.
Nghe theo chỉ dẫn của Thor, Loki đã mang chiếc sọ của Surthur đặt vào ngọn lửa Vĩnh cửu, giúp quỷ lửa lấy lại toàn bộ sức mạnh để huỷ diệt Hela.www.Uviet.net