Tại sao Dormammu lại bị ảnh hưởng bởi Viên đá Thời gian?

Ngày:21/06/2021  
Tại sao Dormammu lại bị tác động bởi Viên đá Thời gian khi anh ta ở một chiều không gian vượt thời gian.
Đó là kế hoạch của Tiến sĩ Strange;
Dormammu bị ảnh hưởng bởi Viên đá Thời gian vì anh ta đang chạm vào một vũ trụ nơi Thời gian là một thứ hiện hữu.Chúng ta biết rằng chiều không gian của Dormammu tồn tại vượt thời gian, đến mức Dormammu thậm chí còn không biết Thời gian là thứ gì.
Ví dụ như thế này; bạn là một sinh vật đã tiến hóa để sống trong không gian. Bạn không bao giờ trải nghiệm không khí, tất cả những gì bạn biết là sự vắng mặt của nó. Sau đó, bạn thử xâm nhập vào một con tàu vũ trụ, mở một cánh cửa. Khi bạn cố gắng đi vào, cảm giác kỳ lạ này không khí trong phi thuyền sẽ tiếp tục đẩy bạn ra.
Nó là gì? Con người bên trong thông báo cho bạn rằng nó được gọi là không khí, và miễn là bạn muốn vào bên trong, bạn sẽ phải tiếp xúc với không khí. Thật khó chịu, Doctor Strange đã dùng viên đá thời gian để tạo ra một vòng lập ngữ cảnh vô hạn, nó cứ lập đi lập lại và điều tồi tệ hơn là Dormammu không thể rời đi, không thể dừng lại, hoặc thậm chí hắn cũng không thể bỏ chạy, bởi vì vòng lập thời gian giữ Dormammu ở lại đúng vị trí khiến hắn ta bị stress nặng.

Khi Dormammu bắt đầu hợp nhất với MCUniverse, chiều không gian của anh ta bao gồm cả Thời gian, có nghĩa là anh ta có thể bị ảnh hưởng bởi Viên đá Thời gian. Khi anh ta rời đi và cho phép Strange trở về nhà theo các điều kiện của Strange, anh ta tách rời chiều không gian của mình và rời đi, không muốn bị kiểm soát.

www.Uviet.net