Tại sao Doctor Strange không xuất hiện ứng cứu khi Hela đến xuất hiện ởTrái đất?

Ngày:21/06/2021  

Nữ thần Chết chóc, Hela là đấng sinh thành đầu tiên của Odin


Cô đã bị Odin phong ấn khi ông phát hiện ra rằng khao khát và tham vọng giết người của Hela là không thể ngăn cản. Odin cử đội quân tinh nhuệ Valkyries đến để ngăn cô ấy lại. Nhưng nhóm Valkyries đã thất bại khủng khiếp và cuối cùng chính Odin đã đích thâm ra tay phong ấn gửi Hela đến địa ngục (Asgardian Hell). Ngay nau khi Odin vừa qua đời, câu thần chú phong ấn Hela ngày nào của ông cũng biến mất và Hela xuất hiện ở Trái đất tại Tonsberg (Na Uy). Ở đó, Hela phá vỡ búa thần Mjolnir và đi nhờ cầu vòng dịch chuyển Bifrost và đến Asgard.

Trước đó, Doctor Strange đã nói rằng anh ấy đang giữ một danh sách các ETs nguy hiểm cho Trái đất (đặc biệt là Loki). Phải có một phép thuật ma thuật hoặc một thánh tích mà anh ta sẽ sử dụng để xác định vị trí và xác định những sinh vật như vậy. Ngay cả khi Doctor Strange biết về Hela thì thời gian của cô ấy trên Trái đất quá ít ỏi đến mức Stephen có thể không thừa nhận sự hiện diện của cô ấy. 

Ngay cả khi anh ấy biết sau đó anh ấy sẽ đến muộn để đến Na Uy. Thời gian của cô trên Trái đất chỉ vỏn vẹn chỉ có 2 phút 30 giây. Thêm vào đó, Strange không ngu ngốc đến mức theo Hela đến Asgard để lại Trái đất không có người trong coi bảo vệ. Có khả năng anh ta để Thor để đối phó với Hela vì Doctor Strange tin rằng Thor sẽ chăm sóc kỹ Loki.

www.Uviet.net