Superman và Batman trong bộ giáp Max, ai sẽ mạnh hơn?

Ngày:19/06/2021  

Batman trong bộ giáp mạnh nhất có chống lại nổi Superman không?

Thực sự mà nói, với năng lực của Superman thì bộ giáp to lớn hay mạnh cỡ nào cũng không thể chống lại sức mạnh của Superman. 
Batman trong bộ giáp MaxTuy nhiên trong trường hợp này Batsuit mạnh nhất mà Batman sử dụng không phải là Hellbat 

Batsuit cuối cùng

Batman trong bộ đồ mạnh nhất của mình sẽ có cơ hội đánh bại Superman với lý do sau đây:

Do chiếc hộp con vũ trụ Son Box được tích hợp sẵn trong hệ thống của nó, điều này cho phép Batman Người Dơi không chỉ biết kẻ thù của mình đang nghĩ gì mà còn có khả năng viết lại suy nghĩ đó.
tuy nhiên không rõ nó có tác dụng với Superman hay không, nếu không thì Batman sẽ bay màu rất nhanh chóng với một cú đấm đậm nét của Siêu Nhân.

www.Uviet.net