Quỷ lửa Surtur vs Godzilla Earth ai sẽ là kẻ chiến thắng

Ngày:02/06/2021  
Trước tiên chúng ta sẽ chọn ra một phiên bản của Quỷ Surtur, Một trong truyện tranh, một trong thần thoại Hy Lạp hay một trong MCU?
Ảnh: Quỷ Lửa Surtur trong thần thoại Bắc Âu, 


Đây là cách thức hầu hết cuộc chiến giữa họ sẽ diễn ra

  • Giai thoại Truyện tranh: Quỷ Surtur dễ dàng giành chiến thắng, nhưng Godzilla không chiến đấu
  • Thần thoại Hy Lạp: Surtur dẫm chết Godzilla. Anh ta thực sự ở cấp độ phổ quát của vũ trụ, trong khi  Godzilla lớn nhất chỉ ở cấp lục địa.
  • Giai thoại Phim ảnh MCU: Cái này thực sự rất thú vị, tôi có thể nói rằng chúng có sức mạnh tương đương nhau, nhưng hãy nhớ Surtur là một vị thần theo nghĩa đen, anh ta có thể thay đổi kích thước và biến đổi kích thước thanh kiếm của mình theo ý muốn, có nghĩa là anh ta có thể to lớn tuỳ thích và dẫm nát Godzilla hoặc chặt đầu Godzilla, tuy nhiên, Godzilla đã chiến đấu tốt.

Đây là kết luận cuối cùng:

  • Truyện tranh Comic, thì quỷ Surtur sẽ giành chiến thắng trong 70%.
  • Trong kiểu Thần thoại Hy Lạp, Quỷ Surtur sẽ giành chiến thắng 90% .
  • Trong Phim ảnh MCU, quỷ Surtur sẽ giành phần thắng 55%.

www.Uviet.net