Quỷ lửa Surtur có khả năng đánh bại Ego không?

Ngày:21/06/2021  

Nếu quỷ lửa Surtur giao chiến Ego, ai sẽ là kẻ chiến thắng?

Surtur là lời tiên tri tận thế của Asgard hay còn gọi là tận thế Ragnarok

Surtur mạnh nhất là trong một ngọn lửa vĩnh cửu sẽ giúp hắn có hình dáng cao hơn một ngọn núi và sức huỷ diệt cả một hành tinh.
Ảnh: Quỷ Surtur

Tuy nhiên, MCU Ego mạnh mẽ và có quyền năng lớn hơn nhiều so với Surtur, vì anh ta có một nửa sức mạnh để tiếp quản hàng nghìn hành tinh trên khắp vũ trụ bằng những hạt giống của mình.
Ảnh: Ego
Ego, có thể chi phối thao túng phân tử tạo ra hình hài vật chất và vô số bản thể, hình hài của mình để tiêu khiển khắp vũ trụ, đây là một năng lực tương tự như Quyền năng của Beyonder

Nếu anh ta có thể sử dụng sức mạnh đó để chống lại Surtur, Thì Ego sẽ chiến thắng.
Surtur khi biến hình dạng mạnh nhất chỉ ở cấp ngọn núi.
trong khi Ego là cả một hành tinh với kích thước to gấp hàng triệu ngọn núi như vậy.
Ego là một Celstials với khả năng biến hoá và khống chế lượng tử vô cùng linh hoạt, có một phần quyền năng của đấng sáng thế.

MCU Surtur có thể dễ dàng giết MCU Ego bằng cách phá hủy não của anh ta. Tuy nhiên, sức mạnh của Ego vượt trội hơn so với Surtur, và người khổng lồ lửa sẽ phải vật lộn để tiếp cận bộ não của Celestial (mặc dù điều đó không phải là không thể). Tôi có thể nói rằng Ego có một lợi thế ở đây.

www.Uviet.net