Quân đội Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn máy bay không người lái có thể tái sử dụng chi phí thấp

tháng 6 09, 2021