Quân đội Hoa Kỳ chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chương trình hệ thống pháo lựu di động

tháng 6 11, 2021