Quân đội Hoa Kỳ cắt giảm mua sắm đạn pháo 155mm

tháng 6 02, 2021