Qúa trình tiến hoá hàng triệu năm của con người sẽ đi đến đâu sau hàng ngàn năm tiếp theo

Ngày:22/06/2021  
Làm thế nào mà người châu Âu lại từ da đen trở thành da trắng và da trắng trong khoảng thời gian 10.000 năm ngắn ngủi như vậy?
Nhìn chung, những cuộc di cư mới hơn từ Trung Á đã thay đổi màu da từ từ.
10.000 năm không phải là một thời gian ngắn để nhìn thấy những thay đổi, bạn sẽ không thấy những thay đổi lớn nhưng bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt.

Đây là trong 1.000 năm
Qúa trình tiến hoá hàng triệu nămĐiều này là không chính xác. Sự tiến hóa không diễn ra nhanh chóng như vậy, và ngay cả khi nó xảy ra, con người cũng không phải chịu áp lực chọn lọc. Có một khái niệm trong sinh học, được đặt tên là Cân bằng Hardy-Weinberg, nói rằng nếu một đặc điểm không gây tổn thương hoặc giúp ích cho một sinh vật, thì nó sẽ không được truyền lại với tốc độ khác bất kỳ gen nào khác. Theo thuật ngữ của giáo dân, nếu mọi người đều có con thì quá trình tiến hóa sẽ dừng lại. Bởi vì tất cả mọi người đều có thể có con trong xã hội hiện đại, sự tiến hóa tiếp theo là tối thiểu hoặc nó không xảy ra.

Một ngày nào đó, chúng ta có thể thay đổi gen của mình để làm cho mình trở nên thông minh hoặc xinh đẹp hơn, nhưng quá trình tiến hóa như chúng ta biết đã kết thúc đối với loài người vì chúng ta quá thịnh vượng nên nó không thể ảnh hưởng đến chúng ta.

www.Uviet.net