Phiến quân Houthis tuyên bố họ đã bắt giữ một điệp viên Mossad ở Yemen

tháng 6 09, 2021