Đoán xem phần tiếp theo của DCEU của Aquaman sẽ xuất hiện những nhân vật nào?

Ngày:20/06/2021  
Tôi muốn thấy sát thủ Black Manta trong bộ giáp kỳ quặc sẽ có thời gian để tỏa sáng trong phần II, nên tôi không nghĩ mình sẽ giới thiệu bất kỳ nhân vật phản diện nào khác. Có lẽ là Dead Water trong phần ba?

Một nhân vật mà tôi muốn giới thiệu trong phần thứ hai sẽ là Dolphin. Tôi nghĩ cô ấy thực sự tuyệt vời và khác biệt. Cô ấy mang đến cho chúng ta một lộ trình để khám phá vùng đất đen tối hơn của Atlantis, cách xa hoàng gia của đó. Cô cho Aquaman một sự bảo trợ để anh trưởng thành và giúp anh học được trách nhiệm với vai trò làm vua của mình. Cũng có nhiều đại diện nữ hơn và một số đại diện siêu anh hùng câm hiếm hoi. Về cơ bản, cô ấy tuyệt vời và mở ra những câu chuyện thú vị tiềm tàng mới.

www.Uviet.net