Một tàu tuần dương hạng nặng có chống nổi một khu trục hạm lớp Arleigh Burke không?

Ngày:22/06/2021  
Một tàu tuần dương hạng nặng (như tàu Đô đốc Hipper hoặc tàu lớp Alaska) sẽ chống lại Khu trục hạm lớp Arleigh Burke hiệu quả bằng cách thế nào, nếu nó được trang bị các hệ thống phòng thủ và ngắm bắn tiên tiến? Liệu nó có thể đuổi theo một Khu trục hạm và đánh chìm nó chỉ bằng một khẩu pháo đơn hay không?

Các tàu tuần dương hạng nặng của Thế chiến 2 thường mang pháo chính nòng 8 inch, nhưng lớp Alaska là thiết giáp hạm “mini” với pháo chính 12 inch, có thể dễ dàng gây ra nhiều thiệt hại và hỏa hoạn cho lớp Arleigh Burke mà cuối cùng sẽ đánh chìm nó.

Vì hầu hết các vũ khí mới hơn của Arleigh Burke hiện không có bất kỳ tên lửa chống hạm nào trong VLS của chúng (khác của SM), tôi đoán họ sẽ gặp khó khăn khi chống lại một tàu tuần dương hạng nặng với 5 khẩu trọng pháo ″. SM-2 có một số khả năng chống hạm nhưng có một đầu đạn phân mảnh phòng không rất nhỏ và cần phải chiếu sáng mục tiêu bằng radar điều khiển hỏa lực trong lần di chuyển cuối cùng. SM có thể chống lại các tàu tuần tra của Iran hoặc Iraq, nhưng đối với tàu tuần dương bọc thép 30.000 tấn, tôi không chắc nó sẽ gây ra thiệt hại gì trừ khi đầu đạn nó bắn ra va vào một hệ thống quan trọng.

Các thuyền trưởng DDG-51 nên tránh xa bất kỳ tàu tuần dương hạng nặng nào mà họ nhìn thấy cho đến khi được trang bị tên lửa có cánh LRASM hoặc ở trong phạm vi bảo vệ của các hàng không Mẫu hạm.

www.Uviet.net