Liệu Trái đất có thể duy trì dân số 100 tỷ người hay không?

Ngày:17/06/2021  

Trường hợp hành tinh của chúng ta phát triển lên đến con số 100 tỷ dân, đó là lúc mà tài nguyên và chỗ ở trên trái đất sẽ trở nên khan hiếm để đáp ứng sức chứa khổn lồ đó.

Vâng, cách duy nhất hợp lý cho để có sức chứa 100 tỷ công dân địa cầu lúc này là những gì trông giống như các thành phố nổi trên các đại dương.
Hãy nghĩ về Thái Bình Dương, đó là nơi có diệ tích 165.000.000 km vuông. Nó rộng lớn hơn tất cả bề mặt đất liền trên Trái đất, vì vậy với các thành phố nổi ở mỗi nơi lớn tới 10.000 km vuông, chúng ta có thể duy trì hơn 100 tỷ dân số.

Chỉ cần nghĩ về điều đó, mỗi hình tam giác được sử dụng cho một cái gì đó đặc biệt, ví dụ, một cái để nuôi cá, một cái để làm nông trại, một cái cho tập luyện thể thao, v.v.


Mỗi thành phố tự duy trì này sẽ có chứa được hàng triệu dân số.

Vấn đề duy nhất là động đất gây ra sóng thần hoặc sóng lớn và bão sẽ làm tàn phá hoặc xóa sổ các thành phố kiểu này trên biển. Nếu có thể có một giải pháp cho điều đó, con người có thể dễ dàng tiếp cận hơn 100,150 tỷ người trong tương lai.

www.Uviet.net