Làm thế nào mà Yoda có thể hấp thụ được năng lượng sét?

Ngày:22/06/2021  

Chỉ số midi-chlorian càng cao, người dùng Force càng có thể sử dụng nhiều khả năng phi thường, và Grandmaster Yoda, ngoài việc là một người Jedi lâu đời và khôn ngoan nhất, cũng vô song về sức mạnh trong Siêu sức mạnh trong Hội người Jedi, vượt qua thậm chí là Anakin Skywalker tiềm năng mạnh hơn, do có nhiều kinh nghiệm và thành thạo hơn trong việc sử dụng nó.

Jedi vĩ đại nhất (và Sith) có thể sử dụng Thần lực theo nhiều cách khác nhau và mạnh mẽ.

Yoda chỉ đơn giản là có thể hấp thụ một lượng lớn năng lượng, thứ mà ông ta có thể phân phối vô hại qua cơ thể hoặc phản xạ trở lại kẻ tấn công, nhưng hầu hết Jedi thường sử dụng kiếm flasma của họ để làm chệch hướng các cuộc tấn công sắp tới.

www.Uviet.net