Lady Dimetrescu trong Resident Evil Village có thể giết một con khủng long T-rex không?

Ngày:24/06/2021  
Lady Dimetrescu

Lady Dimitrescu là một cá thể đột biến có thể giết một con khủng long T-rex bằng tay của mình như thế nào?


Theo kiến thức hạn chế của tôi. Nó chỉ là một loài động vật bình thường đã từng tồn tại một thời.
Chúng ta chỉ "xem thân hình của khủng long với sự kinh ngạc" vì nó có kích thước lớn.
Khác hơn thế. Không có gì đặc biệt về khủng long ngoài sức mạnh lực cắn lên đến 5.641 newton. Cũng nói thêm rằng nó có lẽ không phải là đối thủ ngay cả khi nó có tri giác nếu giao chiến với phu nhân Dimitrescu.

Lady Dimetrescu bến hình


Lady Dimetrescu có bộ Móng vuốt có thể thu vào, kích thước cơ thể to lớn và khả năng hồi phục thương tổn siêu nhanh cùng với sự khỏe mạnh của cô ấy sẽ cho phép Lady Dimetrescu có thể dễ dàng đánh bại một con khủng long T-rex.

www.Uviet.net